Побратимени градове
Архивен фонд
Решения 2011-2015


Решения на Общинският съвет от 03.11.2011 г.

Решения на Общинският съвет от 11.11.2011 г.

Решения на Общинският съвет от 30.11.2011 г.

Решения на Общинският съвет от 29.12.2011 г.


Решения на Общинският съвет от 18.01.2012 г.

Решения на Общинският съвет от 31.01.2012 г.

Решения на Общинският съвет от 10.02.2012 г.

Решения на Общинският съвет от 09.03.2012 г.

Решения на Общинският съвет от 14.03.2012 г.

Решения на Общинският съвет от 06.04.2012 г.

Решения на Общинският съвет от 17.05.2012 г.

Решения на Общинският съвет от 16.07.2012 г.

Решения на Общинският съвет от 13.08.2012 г.

Решения на Общинският съвет от 18.09.2012 г.

Решения на Общинският съвет от 18.09.2012 г.

Решения на Общинският съвет от 03.10.2012 г.

Решения на Общинският съвет от 06.11.2012 г.

Решения на Общинският съвет от 07.12.2012 г.

Решения на Общинският съвет от 27.12.2012 г.


Решения на Общинският съвет от 08.03.2013 г.

Решения на Общинският съвет от 28.02.2013 г.

Решения на Общинският съвет от 11.03.2013 г.

Решения на Общинският съвет от 05.04.2013 г.

Решения на Общинският съвет от 18.04.2013 г.

Решения на Общинският съвет от 09.05.2013 г.

Решения на Общинския съвет от 05.07.2013 г.

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ОТ 6.08.2013 Г.

Решения на Общинския съвет от 18.10.2013 г.

Решения на Общинския съвет от 29.11.2013 г.

Решения на Общинския съвет от 12.12.2013 г.

Решения на Общинския съвет от 20.12.2013 г.

Решения на Общинския съвет от 12.02.2014 г.

Решения на Общинския съвет от 27.02.2014 г.

Решения на Общинския съвет от 04.04.2014 г.

Решения на Общинския съвет от 16.05.2014 г.

Решения на Общинския съвет от 04.07.2014 г.

Решения на Общинския съвет от 12.08.2014 г.

Решения на Общинския съвет от 29.09.2014 г.

Решения на Общинския съвет от 23.10.2014 г.

Решения на Общинския съвет от 24.11.2014 г.

Решения на Общинския съвет от 15.12.2014 г.

Решения на Общински съвет от 13.02.2015 г.

Решения на Общински съвет от 14.04.2015 г.

Решения на Общински съвет от 29.05.2015 г.

Решения на Общински съвет от 11.06.2015 г.

Решения на Общински съвет от 13.07.2015 г.

Решения на Общински съвет от 10.08.2015 г.

Решения на Общински съвет от 24.08.2015 г.

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата