СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК


 Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явите в Дирекция „Местни приходи”

Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32 EВРАЗИЯ 2013
Съобщение по чл. 32 Аква Шкорпил
Съобщение по чл. 32 Александър Атанасов Илиев
Съобщение по чл. 32 Ангелина Михайлова Крауз
Съобщение по чл. 32 Анифе Самет Емин
Съобщение по чл. 32 Анка Асенова Харизанова
Съобщение по чл. 32 Анка Данчева Атанасова
Съобщение по чл. 32 Анка Петрова Стоянова
Съобщение по чл. 32 Асен Симеонов Костов
Съобщение по чл. 32 Асен Събев Атанасов

Съобщение по чл. 32 Атанаска Илиева Павлова
Съобщение по чл. 32 Атче Асанова Златинова
Съобщение по чл. 32 Бахар Исмаил Хасан
Съобщение по чл. 32 Велин Ахмедов Хасанов
Съобщение по чл. 32 Габриела Красимирова Иларионова
Съобщение по чл. 32 Галактика Груп
Съобщение по чл. 32 Добринка Василева Мирчева
Съобщение по чл. 32 ИВ И ЯН

Съобщение по чл. 32 Кирил Стефанов Баев

Съобщение по чл. 32 Красен Стоянов Стоянов
Съобщение по чл. 32 Матико 2000
Съобщение по чл. 32 Мустафа Исмаилов Мустафов
Съобщение по чл. 32 Орхан Мехмедов Исеинов
Съобщение по чл. 32 Пламен Надев Маринов
Съобщение по чл. 32 Росен Антонов Михайлов
Съобщение по чл. 32 Сеид Ахмедов Балединов
Съобщение по чл. 32 Станчо Христов Станев
Съобщение по чл. 32 Стефан Христов Стефанов
Съобщение по чл. 32 Стефко Иванов Стоянов
Съобщение по чл. 32 Стоянка Георгиева Добрева
Съобщение по чл. 32 ТЕЙКОФ
Съобщение по чл. 32 Техникъл
Съобщение по чл. 32 Феникс
Съобщение по чл. 32 Христо Йорданов Христов

Съобщение по чл. 32 Юсеин Ибрям Юсеин

Наименование Брой тегления
Съобщение по чл. 32 EВРАЗИЯ 2013.doc 41 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Александър Атанасов Илиев.doc 14 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Анифе Самет Емин.doc 31 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Аква Шкорпил.doc 42 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Ангелина Михайлова Крауз.doc 45 Изтегли
Съобщение по чл. 32 анка асенова харизанова.doc 29 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Анка Петрова Стоянова.doc 28 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Анка Данчева Атанасова.doc 30 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Асен Симеонов КОСТОВ.doc 27 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Бахар Исмаил Хасан.doc 26 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Атче Асанова Златинова.doc 28 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Асен Събев Атанасов.doc 31 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Атанаска Илиева Павлова.doc 22 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Велин Ахмедов Хасанов.doc 36 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Габриела Красимирова Иларионова.doc 28 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Галактика Груп.doc 28 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Добринка Василева Мирчева.doc 24 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Кирил Стефанов Баев.doc 35 Изтегли
Съобщение по чл. 32 ИВ И ЯН.doc 34 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Красен Стоянов Стоянов.doc 31 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Пламен Надев Маринов.doc 26 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Орхан Мехмедов Исеинов.doc 27 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Мустафа Исмаилов Мустафов.doc 32 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Матико 2000.doc 28 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Росен Антонов Михайлов.doc 30 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Стефан Христов Стефанов.doc 32 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Станчо Христов Станев.doc 32 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Сеид Ахмедов Балединов.doc 26 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Стефко Иванов Стоянов.doc 32 Изтегли
Съобщение по чл. 32 ТЕЙКОФ.doc 28 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Стоянка Георгиева Добрева.doc 28 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Феникс.doc 31 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Техникъл.doc 24 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Христо Йорданов Христов.doc 31 Изтегли
Съобщение по чл. 32 Юсеин Ибрям Юсеин.doc 31 Изтегли
Списък на ДЗЛ по чл.32 нови.docx 60 Изтегли

Потърсете в сайта