Патронажна грижа - Компонент 2
Патронажна грижа - Компонент 3
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Местни данъци и такси

Административни услуги "Местни данъци и такси"

 

1. Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения по Закона за местните данъци и такси

2. Издаване на копие от подадена данъчна декларация

3. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

4. Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

5. Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци

6. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

7. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

8. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

9. Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

10. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

11. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

12. Издаване на удостоверение за декларирани данни


 


Потърсете в сайта
Целево подпомагане с топъл обяд в община Долни чифлик
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата
Побратимени градове
Проверка на задължения за местни данъци и такси