Архивен фонд
Местни данъци и такси

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
Нормативно основание: Закон за местните данъци и такси - чл. 12 чл. 3, ал. 2 от Приложение № 2 
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: гл. инспектор МП
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: подаване на искане по образец
Изисквания:  
Необходими документи: искане, документ за самоличност или пълномощно, документ за собственост, квитанция за платена услуга
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: Искане за данъчна оценка
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: 1 календарна година
Такси или цени, основание за тяхното определяне: бърза - 10.00 лв. обикновена - 5.00 лв.

обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси