Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Заместник-председатели на Общински съвет 2019-2023
Заместник-председатели на Общинския съвет

Асен Димитров Асенов,
Фардин Ахмедов Бейтулов,
Драган Койчев Димов
Потърсете в сайта

 

 
Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата