Патронажна грижа - Компонент 2
Патронажна грижа - Компонент 3
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Заместник-председатели на Общински съвет 2019-2023
Заместник-председатели на Общинския съвет

Асен Димитров Асенов,
Фардин Ахмедов Бейтулов,
Драган Койчев Димов
Потърсете в сайта
Целево подпомагане с топъл обяд в община Долни чифлик
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата
Побратимени градове
Проверка на задължения за местни данъци и такси