Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Заместник-председател на Общински съвет

Заместник - председател на  Общински  съвет – Долни чифлик

Асен Димитров Асенов


Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата