Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Председател на Общински съвет

Председател на Общински съвет – Долни чифлик

Жеко Маринов Жеков

Телефон: 05142/2015


Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата