Патронажна грижа - Компонент 2
Патронажна грижа - Компонент 3
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Състав на Общински съвет 2015-2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

МАНДАТ 2015-2019 г.


 1. Асен Димитров Асенов
 2. Валери Христов Велинов
 3. Георги Тодоров Георгиев
 4. Драган Койчев Димов
 5. Димитър Иванов Петров
 6. Жеко Маринов Жеков
 7. Живко Душев Желев
 8. Иван Добрев Димитров
 9. Марин Димитров Булашиков
 10. Манол Добромиров Стоянов
 11. Мустафа Шевкетов Мустафов
 12. Николинка Станева Илиева
 13. Сали Нуриев Салиев
 14. Веселин Светлев Стилянов
 15. Румен Димитров Станев
 16. Стефан Тодоров Димитров
 17. Стефчо Стоянов Стоянов
 18. Траян Димитров Томов
 19. Тодор Борисов Георгиев
 20. Фардин Ахмедов Бейтулов
 21. Юлияна Йорданова Янакиева

 


Потърсете в сайта
Целево подпомагане с топъл обяд в община Долни чифлик
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата
Побратимени градове
Проверка на задължения за местни данъци и такси