Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Отменени нормативни актове


НАРЕДБА 7 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Долни чифлик - ОТМЕНЕНА


Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата