Архивен фонд
Протоколи 2011-2015


Протокол 1 от 03.11.2011 г.

Протокол 2 от 11.11.2011 г.

Протокол 3 от 30.11.2011 г.

Протокол 4 от 29.12.2011 г.

Протокол 5 от 18.01.2012 г.

Протокол 6 от 31.01.2012 г.

Протокол 7 от 10.02.2012 г.

Протокол 8 от 09.03.2012 г.

Протокол 9 от 14.03.2012 г.


Протокол 10 от 06.04.2012 г.

Протокол 11 от 17.05.2012 г.


Протокол 12 от 16.07.2012 г.

Протокол 13 от 13.08.2012 г.


Протокол 14 от 18.09.2012 г.

Протокол 15 от 03.10.2012 г.

Протокол 16 от 06.11.2012 г.

Протокол 17 от 07.12.2012 г.


Протокол 18 от 27.12.2012 г.

Протокол 19 от 08.03.2013 г.

Протокол 20 от 28.02.2013 г.

Протокол 21 от 11.03.2013 г.

Протокол 22 от 05.04.2013 г.


Протокол 23 от 18.04.2013 г.

Протокол 23 от 09.05.2013 г.


Протокол 25 от 05.07.2013 г.


ПРОТОКОЛ 26 ОТ 6.08.2013 Г.


ПРОТОКОЛ 27 ОТ 16.09.2013 Г

Протокол 28 от 18.10.2013 г.

Протокол 29 от 29.11.2013 г.


Протокол 30 от 12.12.2013 г.


Протокол 31 от 20.12.2013 г.


Протокол 32 от 12.02.2014 г.


Протокол 33 от 27.02.2014 г.


Протокол 34 от 04.04.2014 г.


Протокол 35 от 16.05.2014 г.


Протокол 36 от 04.07.2014 г.


Протокол 37 от 12.08.2014 г.


Протокол 38 от 04.09.2014 г.


Протокол 39 от 29.09.2014 г.


Протокол 40 от 23.10.2014 г.


Протокол 41 от 24.11.2014 г.


Протокол 42 от 15.12.2014 г.


Протокол 43 от 13.02.2015 г.


Протокол 44 от 14.04.2015 г.


Протокол 45 от 29.05.2015 г.


Протокол 46 от 11.06.2015 г.


Протокол 47 от 13.07.2015 г.


Протокол 48 от 10.08.2015 г.


Протокол 49 от 24.08.2015 г.Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси