Патронажна грижа - Компонент 2
Патронажна грижа - Компонент 3
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Дневен ред


19.09.2019 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 26.09.2019 г.

11.09.2019 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 12.09.2019 г.

23.08.2019 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 29.08.2019 г.

19.7.2019 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 25.07.2019 г.

21.06.2019 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 27.06.2019 г.

23.5.2019 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 30.05.2019 г.

8.5.2019 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 09.05.2019 г.

18.4.2019 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 25.04.2019 г.

3.04.2019 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 4.4.2019 г.

21.3.2019 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 28.3.2019 г.

14.3.2019 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 15.3.2019 г.

22.2.2019 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 28.2.2019 г.

25.01.2019 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 31.1.2019 г.

15.1.2019 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 16.1.2019 г.

21.12.2018 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 27.12.2018 г.

23.11.2018 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 29.11.2018 г.

08.11.2018 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 09.11.2018 г.

19.10.2018 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 25.10.2018 г.

21.09.2018 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 27.09.2018 г.

24.08.2018 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 30.08.2018 г.

20.07.2018 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 26.07.2018 г.

21.06.2018 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 28.06.2018 г.

25.05.2018 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 31.05.2018 г.

20.04.2018 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 26.04.2018 г.

23.03.2018 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 29.03.2018 г.

16.02.2018 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 22.02.2018 г.

02.02.2018 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 05.02.2018 г.

19.01.2018 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 25.01.2018 г.

22.12.2017 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 28.12.2017 г.

14.12.2017 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 15.12.2017 г.

23.11.2017 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 30.11.2017 г.

19.10.2017 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 26.10.2017 г.

21.09.2017 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 28.09.2017 г.

21.07.2017 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 27.07.2017 г.

23.06.2017 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 30.06.2017 г.

23.05.2017 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 30.05.2017 г.

20.04.2017 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 28.04.2017 г.

19.04.2017 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 20.04.2017 г.

04.04.2017 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 05.04.2017 г.

22.03.2017 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 28.03.2017 г.

27.02.2017 г.
 
16.12.2016 г.
Дневен ред за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 19.12.2016 г.

24.11.2016 г.
Дневен ред за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 29.11.2016 г.

15.11.2016 г.
Дневен ред за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 16.11.2016 г.

19.10.2016 г.
Дневен ред за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 25.10.2016 г.

21.09.2016 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 30.09.2016 г.

25.08.2016 г.
Дневен ред за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 26.08.2016 г.

11.07.2016 г.
Дневен ред за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 12.07.2016 г.

27.06.2016 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 01.07.2016 г.

15.06.2016 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 16.06.2016 г.

26.05.2016 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 31.05.2016 г.

20.04.2016 г.
Дневен ред за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 25.04.2016 г.

24.02.2016 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 01.03.2016 г.

27.01.2016 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 01.02.2016 г.

12.01.2016 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 13.01.2016 г.

18.12.2015 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 23.12.2015 г.

27.11.2015 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 04.12.2015 г.

19.11.2015 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 20.11.2015 г.

12.11.2015 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 13.11.2015 г.

12.09.2015 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 18.09.2015 г.

21.08.2015 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 24.08.2015 г.

13.07.2015 г.
Дневен ред за заседание на ОС - Долни чифлик на 29.05.2015 г.

06.04.2015 г.
Дневен ред за заседание на ОС - Долни чифлик на 14.04.2015 г.

06.02.2015 г.
Покана за заседание на ОС - Долни чифлик на 13.02.2015 г.

09.12.2014 г.
Покана за заседание на ОС - Долни чифлик на 15.12.2014 г.

21.11.2014 г.
Покана за заседание на ОС - Долни чифлик на 24.11.2014 г.

17.10.2014 г.
Покана за заседание на ОС - Долни чифлик на 23.10.2014 г.

08.08.2014 г.
Дневен ред за заседание на ОС - Долни чифлик на 12.08.2014 г.

15.05.2014 г.
Дневен ред за заседание на ОС - Долни чифлик на 16.05.2014 г.

Покана за заседание на ОС - Долни чифлик на 16.05.2014 г.

28.03.2014 г.
Покана за заседание на ОС - Долни чифлик на 04.04.2014 г.

26.02.2014 г.
Покана за заседание на ОС - Долни чифлик на 27.02.2014 г.

06.02.2014 г.
Покана за заседание на ОС - Долни чифлик на 12.02.2014 г.

13.12.2013 г.
Покана за заседание на ОС - Долни чифлик на 20.12.2013 г.

11.12.2013 г.
Покана за заседание на ОС - Долни чифлик на 12.12.2013 г.


Покана за заседание на ОС - Долни чифлик на 29.11.2013 г.Потърсете в сайта
Целево подпомагане с топъл обяд в община Долни чифлик
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата
Побратимени градове
Проверка на задължения за местни данъци и такси