Регистри


Наименование Брой тегления
Регистър Разрешения за строеж 2020 г..docx 96 Изтегли документ с име "Регистър Разрешения за строеж 2020 г..docx"
Регистър на одобрените ПУП-ове - 2020 г..docx 102 Изтегли документ с име "Регистър на одобрените ПУП-ове - 2020 г..docx"
Регистър на изменения в одобрен подробен устройствен план на територията на община Долни чифлик-2020 г..docx 90 Изтегли документ с име "Регистър на изменения в одобрен подробен устройствен план на територията на община Долни чифлик-2020 г..docx"
Регистър на въведените в експлоатация строежи от IV и V категория.docx 69 Изтегли документ с име "Регистър на въведените в експлоатация строежи от IV и V категория.docx"
  1. Регистри - Текуща страница

Потърсете в сайта