Побратимени градове
Архивен фонд
Профил на купувача

УИН в РОП: 00466-2019-0001, ОП-1/07.01.2019 г. - Пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, т.2 ОТ ЗОП с предмет :„Доставка на 1 брой нов, неупотребяван лек автомобил с брой места за сядане 8+1 (микробус)”.
08.01.2019
08.01.2019 г.Решение

О-19 ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПРЕДМЕТ: „Извършване на геодезически дейности и услуги на територията на община Долни чифлик за имоти общинска собственост“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Извършване на геодезически дейности и услуги за населените места: с.Горен чифлик, с.Гроздьово, с.Нова Шипка, с.Венелин, с.Кривини, с.Бърдарево, с.Голица, с.Булаир и с.Солник“; Обособена позиция № 2: „Извършване на геодезически дейности и услуги за населените места: гр. Долни чифлик, с.Старо Оряхово, с.Шкорпиловци, с.Ново Оряхово, с.Рудник, с.Юнец, с.Детелина, с.Пчелник“.
21.12.2018
  21.12.2018 г.ОбяваИнформация за обяваДокументацияТехническа спецификация ОП 1Техническа спецификация ОП 2ОбразциПроект на договор

О-18/28.11.2018 г. Събиране на оферти с обява с предмет: : „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор на обект: „Основен ремонт, реконструкция и рехабилитация на улична мрежа с. Гроздьово, община Долни чифлик – ул. Жечка Карамфилова”.
28.11.2018
18.01.2019 г.Протокол 29.11.2018 г.Съобщение за корекция28.11.2018 г.ОбяваИнформация за публикувана обяваДокументацияТехническа спецификацияОбразциПроект на договор

О-17 ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: „АВАРИЙНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ДЕРЕ В С. СТАРО ОРЯХОВО”.
21.11.2018
04.01.2019 г.Договор18.12.2018 г.Протокол21.11.2018 г.ОбяваИнформация за публикуване на обяваДокументацияТехническа спецификацияПроект на договорОбразци

О-16 ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПРЕДМЕТ: „АВАРИЙНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ДЕРЕ В С.СТАРО ОРЯХОВО”
21.11.2018
14.12.2018 г.Протокол05.12.2018 г.Информация за удължаване на срока27.11.2018 г.Отговор на запитванеОбразец № 6 - Техническо предложение (коригиран)21.11.2018 г.ОбяваИнформация за публикуване на обяваДокументацияТехнически проектТехническа спецификацияПроект на договорОбразци

УИН В РОП 00466-2018-0009/ 19.11.2018 Г. ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 12 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ /ЗОП/ С ПРЕДМЕТ: „Доставка на моторни превозни средства за нуждите на община Долни чифлик по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на 1 брой нов, неупотребяван лек автомобил с брои места за сядане 8+1 (микробус)“, Обособена позиция № 2: „Доставка на 1 брой употребяван автомобил с висока проходимост – тип пикап“.
19.11.2018
28.12.2018 г.Обявление за възложена поръчка13.12.2018 г.Решение за прекратяване19.11.2018 г.ДокументацияЕЕДОПОбявлениеОбразциПроект на договор - ОП 1Проект на договор - ОП 2РешениеТехническа спецификация - ОП 1Техническа спецификация - ОП 2

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата