Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Архивен фонд
Профил на купувача

УИН в РОП: 00466-2019-0003, ОП-3/26.02.2019 г. - Пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, т.2 ОТ ЗОП с предмет: „ДОСТАВКА НА 1 БРОЙ, УПОТРЕБЯВАН АВТОМОБИЛ С ВИСОКА ПРОХОДИМОСТ – ТИП ПИКАП“.
26.02.2019
13.5.2019 г.Обявление за изменениеОбявление за приключване на договор5.4.2019 г.ДоговорОбявление за възложена поръчка18.3.2019 г.ДокладПротоколРешение за избор на изпълнител26.2.2019 г.РешениеПоканаОбразци

О- 3/21.02.2019 г. СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: „ РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦА „ТУНДЖА“, С. СТАРО ОРЯХОВО
21.02.2019
17.4.2019 гДоговор25.3.2019 г.Протокол21.02.2019 г.ОбяваИнформация за обяваДокументацияТехническа спецификацияОбразциПроект на договор

УИН в РОП: 00466-2019-0002, ОП-2/18.02.2019 г. публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет:"Реконструкция и рехабилитация на улица „Тунджа”, с.Старо Оряхово"
18.02.2019
10.5.2019 г.Протокол №2Протокол №3Решение за избор на изпълнител23.4.2019 г.Съобщение4.4.2019 г.Протокол №113.3.2019 г.Отговор на запитване01.03.2019 г.Отговор на запитване18.02.2019 г.РешениеДокументацияОбявлениеОбразциОбразец № 7.1Проект на договорТехническа спецификацияТехнически проектEEDOP

О-2/30.01.2019 г. СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ ЗА РЕКОНСТРУКЦЯ НА ТРОТОАРИ И ПРИЛЕЖАЩИ ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК, С. ПЧЕЛНИК, С. ГОРЕН ЧИФЛИК“
30.01.2019
14.3.2019 г.Договор26.2.2019 г.Протокол за дейността на комисията14.02.2019 г.Информация за удължаване на срока30.1.2019 г.ОбяваИнформация за обяваДокументацияТехнически спецификации инженеринг за реконструкция на тротоариОбразциПроект на договор

О-1/25.01.2019 г. СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: ПОДКРЕПА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ СРЕДАТА НА ЖИВОТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЧРЕЗ ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ДАДЕНОСТИ - ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ.”БРАТЯ ШКОРПИЛ”, С. ШКОРПИЛОВЦИ; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗОНА ЗА ОБЩЕСТВЕН ОТДИХ – ПАРК „АРМЕЙСКИ”.
25.01.2019
13.3.2019 г.Договор ОП №212.03.2019 г,Договор - ОП №111.02.2019 г.Протокол25.01.2019 г.ОбяваИнформация за обяваДокументацияТехническа спецификация ОП 1Техническа спецификация ОП 2ОбразциПроект на договор

УИН в РОП: 00466-2019-0001, ОП-1/07.01.2019 г. - Пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, т.2 ОТ ЗОП с предмет :„Доставка на 1 брой нов, неупотребяван лек автомобил с брой места за сядане 8+1 (микробус)”.
08.01.2019
26.2.2019 г.ДоговорОбявление05.02.2019 г.РешениеДокладПротокол08.01.2019 г.РешениеПоканаОбразци

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата