Архивен фонд
Проект: „Услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик”

01.09.2016 г.

Община Долни чифлик в качеството си на бенефициент по проект „Услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9O001-2.004-0018-C01, ще проведе подбор по документи и интервю за избор на персонал за Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик. Срокът за подаване на заявления е 16.09.2016 г.

Обявление за наемане на персонал

Приложения - образци на заявление и декларации20.09.2016 г.
Протокол от заседание на Комисия за подбор на персонал по проект BG05M9O001-2.004-0018-C01 „Услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик”

21.09.2016 г.
Удължава се срока за подаване на документи за позиция "Социален работник"  до 03.10.2016 г.

04.10.2016 г.
Удължава се срока за подаване на документи за позиция "Социален работник" и "Медиатор"  до 07.10.2016 г.

10.10.2016 г.
Протокол от заседание на Комисия за подбор на персонал по проект BG05M9O001-2.004-0018-C01 „Услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик”

10.10.2016 г.
Удължава се срока за подаване на документи за позиция "Социален работник" до 17.10.2016 г.

18.10.2016 г.
Удължава се срока за подаване на документи за позиция "Социален работник" до 31.10.2016 г.

20.10.2016 г.
Община Долни чифлик продължава да набира персонал за Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик за следните позиции: Социален работник, Медицинска сестра, Гинеколог и Стоматолог.

02.11.2016 г.
Протокол от заседание на Комисия за подбор на персонал по проект BG05M9O001-2.004-0018-C01 „Услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик”

Срокът за кандидатстване за незаетите позиции /социален работник и стоматолог/ се удължава до постъпване на заявление.

07.12.2016 г.
Обявление за наемане на специален педагог

12.12.2016 г.
Протокол от заседание на Комисия за подбор на персонал по проект BG05M9O001-2.004-0018-C01 „Услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик”

23.12.2016 г.
Протокол от заседание на Комисия за подбор на персонал по проект BG05M9PO001-2.004-0018-C01 „Услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик”

Срокът за кандидатстване за позиция стоматолог се удължава до постъпване на заявление.


26.05.2017 г.

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

 Община Долни чифлик в качеството си на бенефициент по проект „Услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OР001-2.004-0018-C01, кани потенциални кандидати (ПОЗИЦИЯ ПЕДАГОГ) за предоставяне на услугата Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик. Дейностите по тази услуга ще се провеждат само през месеците юли и август 2017 година.

Покана за изразяване на интерес за позиция "Педагог"

Образци на документи

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Долни чифлик в качеството си на бенефициент по проект „Услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9O001-2.004-0018-C01, ще проведе подбор по документи и интервю за избор на персонал за Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик.

Обявление за позиция "Медиатор"

Образци на документи

 

07.06.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ебщина Долни чифлик в качеството си на бенефициент по проект „Услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9O001-2.004-0018-C01, ще проведе подбор по документи и интервю за избор на персонал за Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик.

Обявление за позиция "Специален педагог"

Образци на документи

 

19.06.2017 г.
Съобщение


11.07.2017 г.

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

 Община Долни чифлик в качеството си на бенефициент по проект „Услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OР001-2.004-0018-C01, кани потенциални кандидати (ПОЗИЦИЯ ПЕДАГОГ) за предоставяне на услугата "Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик, като дейността ще се извърши за период от 01.08.2017 г. до 31.08.2017 г.

Покана за изразяване на интерес за позиция "Педагог"

Образци на документи


Потърсете в сайта