Проект: „Услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик”

Дата на публикуване: 30.08.2016 09:48
01.09.2016 г.

Община Долни чифлик в качеството си на бенефициент по проект „Услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9O001-2.004-0018-C01, ще проведе подбор по документи и интервю за избор на персонал за Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик. Срокът за подаване на заявления е 16.09.2016 г.

Обявление за наемане на персонал

Приложения - образци на заявление и декларации20.09.2016 г.
Протокол от заседание на Комисия за подбор на персонал по проект BG05M9O001-2.004-0018-C01 „Услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик”

21.09.2016 г.
Удължава се срока за подаване на документи за позиция "Социален работник"  до 03.10.2016 г.

04.10.2016 г.
Удължава се срока за подаване на документи за позиция "Социален работник" и "Медиатор"  до 07.10.2016 г.

10.10.2016 г.
Протокол от заседание на Комисия за подбор на персонал по проект BG05M9O001-2.004-0018-C01 „Услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик”

10.10.2016 г.
Удължава се срока за подаване на документи за позиция "Социален работник" до 17.10.2016 г.

18.10.2016 г.
Удължава се срока за подаване на документи за позиция "Социален работник" до 31.10.2016 г.

20.10.2016 г.
Община Долни чифлик продължава да набира персонал за Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик за следните позиции: Социален работник, Медицинска сестра, Гинеколог и Стоматолог.

02.11.2016 г.
Протокол от заседание на Комисия за подбор на персонал по проект BG05M9O001-2.004-0018-C01 „Услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик”

Срокът за кандидатстване за незаетите позиции /социален работник и стоматолог/ се удължава до постъпване на заявление.

07.12.2016 г.
Обявление за наемане на специален педагог

12.12.2016 г.
Протокол от заседание на Комисия за подбор на персонал по проект BG05M9O001-2.004-0018-C01 „Услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик”

23.12.2016 г.
Протокол от заседание на Комисия за подбор на персонал по проект BG05M9PO001-2.004-0018-C01 „Услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик”

Срокът за кандидатстване за позиция стоматолог се удължава до постъпване на заявление.

 

12.05.2017 г.
Протокол от заседание на Комисия за подбор на персонал


26.05.2017 г.

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

 Община Долни чифлик в качеството си на бенефициент по проект „Услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OР001-2.004-0018-C01, кани потенциални кандидати (ПОЗИЦИЯ ПЕДАГОГ) за предоставяне на услугата Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик. Дейностите по тази услуга ще се провеждат само през месеците юли и август 2017 година.

Покана за изразяване на интерес за позиция "Педагог"

Образци на документи

27.06.2017 г.
Протокол от заседание на Комисия за подбор на персонал

Протокол от заседание на Комисия за подбор на персонал

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Долни чифлик в качеството си на бенефициент по проект „Услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9O001-2.004-0018-C01, ще проведе подбор по документи и интервю за избор на персонал за Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик.

Обявление за позиция "Медиатор"

Образци на документи

27.06.2017 г.
Протокол от заседание на Комисия за подбор на персонал

Протокол от заседание на Комисия за подбор на персонал

 

07.06.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Долни чифлик в качеството си на бенефициент по проект „Услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9O001-2.004-0018-C01, ще проведе подбор по документи и интервю за избор на персонал за Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик.

Обявление за позиция "Специален педагог"

Образци на документи

Протокол "Специален педагог"

Срокът за кандидатстване за позиция  "Специален педагог" се удължава до постъпване на заявление.

 

11.07.2017 г.

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

 Община Долни чифлик в качеството си на бенефициент по проект „Услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OР001-2.004-0018-C01, кани потенциални кандидати (ПОЗИЦИЯ ПЕДАГОГ) за предоставяне на услугата "Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик, като дейността ще се извърши за период от 01.08.2017 г. до 31.08.2017 г.

Покана за изразяване на интерес за позиция "Педагог"

Образци на документи

Протокол "Педагог"


27.07.2017 г.
Съобщение

 

18.08.2017 г.

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

 Община Долни чифлик в качеството си на бенефициент по проект „Услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OР001-2.004-0018-C01, кани потенциални кандидати (ПОЗИЦИЯ ПСИХОЛОГ) за предоставяне на услугата "Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения", "Семейно консултиране и подкрепа" и "Индивидуална и групова работа с деца и родители, вкл. и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детската градина" в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик.

Покана за изразяване на интерес за позиция "Психолог"

Образци на документи

Протокол "Психолог"

 

07.11.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Долни чифлик в качеството си на бенефициент по проект „Услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9O001-2.004-0018-C01, ще проведе подбор по документи и интервю за избор на персонал за Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик.

Обявление за "Социален работник"

Образци на документи


Срокът за кандидатстване за позиция социален работник се удължава до постъпване на заявление.


Протокол


12.01.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Долни чифлик в качеството си на бенефициент по проект „Услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9O001-2.004-0018-C01, ще проведе подбор по документи и интервю за избор на персонал за Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик.

Обявление за "Социален работник"
Образци на документи

Протокол №12/24.01.2018 г. 


14.02.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Долни чифлик в качеството си на бенефициент по проект „Услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9O001-2.004-0018-C01, ще проведе подбор по документи и интервю за избор на персонал за Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик.


Обявление за "Медицинска сестра"

Образци на документи

Протокол № 13/06.03.2018 г.


31.05.2018 г.

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

 Община Долни чифлик в качеството си на бенефициент по проект „Услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OР001-2.004-0018-C01, кани потенциални кандидати (ПОЗИЦИЯ ПЕДАГОГ) за предоставяне на услугата Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик. Дейностите по тази услуга ще се провеждат само през месеците юли и август 2018 година.

Покана
Образци на документи


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Долни чифлик в качеството си на бенефициент по проект „Услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9O001-2.004-0018-C01, ще проведе подбор по документи и интервю за избор на персонал за Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик.


Обявление
Образци на документи


Протокол № 14/22.06.2018 г.

28.06.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Долни чифлик в качеството си на бенефициент по проект „Услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9O001-2.004-0018-C01, ще проведе подбор по документи и интервю за избор на персонал за Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик.

Обявление
Образци

Протокол № 15

 

03.09.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Долни чифлик в качеството си на бенефициент по проект „Услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9O001-2.004-0018-C01, ще проведе подбор по документи и интервю за избор на персонал за Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик.

Обявление
Образци

Протокол № 16

 
7.6.2019 г.

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС
 Община Долни чифлик в качеството си на бенефициент по проект „Услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OР001-2.004-0018-C02, кани потенциални кандидати (ПОЗИЦИЯ ПЕДАГОГ) за предоставяне на услугата "Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище" в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик. Дейностите по тази услуга ще се провеждат само през месеците юли и август 2019 година.

Покана
Образци на документи

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Долни чифлик в качеството си на бенефициент по проект „Услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9O001-2.004-0018-C02, ще проведе подбор по документи и интервю за избор на персонал за Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик.

Обявление
Образци на документи

Протокол №17
 

08.01.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Долни чифлик в качеството си на бенефициент по проект „Услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9O001-2.004-0018-C02, ще проведе подбор по документи и интервю за избор на персонал (позиция СТОМАТОЛОГ) за Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик.

Обявление

Образци на документи
 
 

15.06.2020 г.

 ПОКАНА Община Долни чифлик в качеството си на бенефициент по проект „Услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OР001-2.004-0018-C03, кани потенциални кандидати (ПОЗИЦИЯ ПЕДАГОГ) за предоставяне на услугата "Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище" в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик. Дейностите по тази услуга ще се провеждат само през месеците юли и август 2020 година.

Покана

Образци на документи

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Долни чифлик в качеството си на бенефициент по проект „Услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9O001-2.004-0018-C03, ще проведе подбор по документи и интервю за избор на персонал за Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик.

Обявление


Образци на документи


24.08.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Долни чифлик в качеството си на бенефициент по проект „Услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9O001-2.004-0018-C03, ще проведе подбор по документи и интервю за избор на персонал за Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик.

Обявление


Образци на документи

23.09.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Долни чифлик в качеството си на бенефициент по проект „Услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9O001-2.004-0018-C03, ще проведе подбор по документи и интервю за избор на персонал /социален работник/ за Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик.

Обявление
Образци на документи

 

Протокол № 19

Протокол № 20

Протокол № 21

 

07.10.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Долни чифлик в качеството си на бенефициент по проект „Услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9O001-2.004-0018-C03, ще проведе подбор по документи и интервю за избор на персонал /медиатор/ за Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик.

Обявление
Образци на документи

14.06.2021 г.

ПОКАНА


Община Долни чифлик в качеството си на бенефициент по проект „Услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OР001-2.004-0018-C04, кани потенциални кандидати (ПОЗИЦИЯ ПЕДАГОГ) за предоставяне на услугата "Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище" в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик. Дейностите по тази услуга ще се провеждат само през месеците юли и август 2021 година.
Покана
Образци на документи

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Долни чифлик в качеството си на бенефициент по проект „Услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9O001-2.004-0018-C04, ще проведе подбор по документи и интервю за избор на персонал за Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик.

Обявление
Образци на документи

28.06.2021 г.
Крайният срок за кандидатстване за позиция Педагог за предоставяне на услугата "Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище" в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик се удължава до 16.00 часа на 30.06.2021 г.

23.07.2021 г.

ПОКАНА


Община Долни чифлик в качеството си на бенефициент по проект „Услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OР001-2.004-0018-C04, кани потенциални кандидати (ПОЗИЦИЯ ПЕДАГОГ) за предоставяне на услугата "Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище" в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик. Дейностите по тази услуга ще се провеждат само през месеците юли и август 2021 година.
Покана
Образци на документи

 
04.01.2022 г.

Обявление

ОБЯВЛЕНИЕ

 Община Долни чифлик в качеството си на бенефициент по проект „Услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9O001-2.004-0018-C05, ще проведе подбор по документи и интервю за избор на персонал за Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик.


Заявление - приложение № 1
Декларация - приложение № 2
Декларация - приложение № 3

07.01.2022 г.

Съобщение

СПИСЪК

На допуснати и недопуснати

кандидати за подбор на персонал

по проект № BG05M9O001-2.004-0018-C05„Услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик“ за Дейност „Управление и функциониране на услугите“

 

  1. Допуснати кандидати:

Позиция Ръководител на Общностен център: Милена Петрова Николова

 

  1. Недопуснати кандидати:

Няма недопуснати кандидати.

  • Дата, час и място на провеждане на интервю с допуснатият кандидат:

07.01.2022 г., 14.30 часа, административна сграда на община Долни чифлик, стая 206  Дирекция „Инвестиционна политика“.

 
Протокол


Протокол

Покана за изрязване на интерес

Заявление - приложение № 1

Декларация - приложение № 2

Декларация - приложение № 3


Списък на допуснати и недопуснати кандидати за подбор на персонал

 

 


Наименование Брой тегления
Списък на допуснати и недопуснати кандидати за подбор на персонал за позицията Медиатор.pdf 107 Изтегли документ с име "Списък на допуснати и недопуснати кандидати за подбор на персонал за позицията Медиатор.pdf"
протокол от заседание на Комисия за подбор на персонал.pdf 158 Изтегли документ с име "протокол от заседание на Комисия за подбор на персонал.pdf"
обявление.pdf 228 Изтегли документ с име "обявление.pdf"
декларация-приложение 3.docx 150 Изтегли документ с име "декларация-приложение 3.docx"
декларация-приложение 2.docx 179 Изтегли документ с име "декларация-приложение 2.docx"
заявление-приложение1.docx 135 Изтегли документ с име "заявление-приложение1.docx"

Потърсете в сайта