Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Архивен фонд
Пазарни консултации

Пазарни консултации с предмет: „Изпълнение на инженеринг на обект: „Ремонт на покрив на сграда: „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Горен чифлик, общ. Долни чифлик, обл. Варна“.
11.04.2019
25.04.2019 г.Протокол19.04.2019 г.Съобщение за удължаване на срока11.04.2019 г.ПоканаОбразец 1Образец 2Образец 3Техническа спецификацияКСС

Пазарни консултации с предмет: „Доставка и монтаж на еластична ограда за нуждите на община Долни чифлик“
02.04.2019
16.4.2019 г.Протокол10.4.2019 г.Съобщение за удължаване на срока2.04.2019 г.ПоканаОбразец 1Образец 2Образец 3КССТехническа спецификация

Пазарни консултации с предмет: „Изработка, доставка и монтаж на еластична ограда за нуждите на община Долни чифлик“.
27.03.2019
2.04.2019 г.Съобщение за прекратяване27.3.2019 г.ПоканаОбразец 1Образец 2Образец 3КССТехническа спецификация

Покана за пазарни консултации за изготвяне на доклад за хидрогеоложки проучвания в участък: с. Шкорпиловци - с. Ново Оряхово - гр. Долни чифлик - с. Старо Оряхово - обл. Варна, общ. Долни чифлик“, от находище на минерална вода № 99 район „Долна Камчия“ – йодобромни води“.
26.03.2019
11.04.2019 г.Протокол3.04.2019 г.Съобщение за удължаване на срока за оферти26.3.2019 г.ПоканаОбразец 1Образец 2Образец 3Техническа спецификация

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ОБЕКТ: "ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА - КМЕТСТВО С. СТАРО ОРЯХОВО“
20.06.2018
ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА  СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ОБЕКТ: "ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА - КМЕТСТВО С. СТАРО ОРЯХОВО“

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ОБЕКТ: “БЛАГОСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАД „ТИЧА“ В ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК“
31.05.2018
ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ОБЕКТ: “БЛАГОСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАД „ТИЧА“ В ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК“

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата