Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Пазарни консултации

Пазарни консултации с предмет: Разработка на електронна платформа Recover center for social life по проект „Център за възстановяване на социалния живот“ с договор № BG05M9OP001-4.003-0005-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
28.11.2019
10.12.2019 г.Протокол04.12.2019 г.Съобщение за удължаване на срок28.11.2019 г. Покана Образец 1 Образец 2 Техническа спецификация

Пазарни консултации с предмет: Пропотипиране на проучени практики за хора с ментални увреждания по проект № BG05M9OP001-4.003-0005-С01 „Център за възстановяване на социалния живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
25.10.2019
05.11.2019 г.Протокол31.10.2019 г.Съобщение за удължаване на срок25.10.2019 г. Покана Образец 1 Образец 2 Техническа спецификация

Пазарни консултации с предмет: Превод на наръчник „Интегрирани социални услуги за всеки според потребностите“ по проект № BG05M9OP001-4.003-0005-С01 „Център за възстановяване на социалния живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
25.10.2019
05.11.2019 г.Протокол31.10.2019 г.Съобщение за удължаване на срок25.10.2019 г.  Покана Образец 1 Образец 2 Техническа спецификация

Пазарни консултации с предмет: Предпечатна подготовка и отпечатване на наръчник „Интегрирани социални услуги за всеки според потребностите“, услуги по превод и предпечатната му подготовка по проект № BG05M9OP001-4.003-0005-С01 „Център за възстановяване на социалния живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
23.10.2019
04.11.2019 г.Протокол29.10.2019 г.Събщение за удължаване на срок23.10.2019 г. Покана Образец 1 Образец 2 Техническа спецификация

Пазарни консултации с предмет: Разработка на наръчник „Интегрирани социални услуги за всеки според потребностите“ по проект № BG05M9OP001-4.003-0005-С01 „Център за възстановяване на социалния живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
23.10.2019
04.11.2019 г.Протокол29.10.2019 г.Събщение за удължаване на срок23.10.2019 г. Покана Образец 1 Образец 2 Техническа спецификация  

Пазарни консултации с предмет: Организиране на Международна конференция „Интегрираните социални услуги – за всеки според потребностите“ по проект „Център за възстановяване на социалния живот“ с договор №BG05M9OP001-4.003-0005-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси
20.09.2019
04.10.2019 г.Протокол30.09.2019 г.Съобщение за удължаване на срок 20.09.2019 г.Покана Техническа спецификация Образец 1 Образец 2

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата