ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ:“ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩИ ПЛОЩИ В КВ. 86 ПО ПЛАНА НА ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК“

Дата на публикуване: 07.02.2020 16:25
25.02.2020 г.
Протокол

07.02.2020 г.

Покана

Образец 1

Образец 2

Образец 3

Техническа спецификация

КСС

Потърсете в сайта