ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ЗА ОБЕКТ: “ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩИ ПЛОЩИ В КВ. 86 ПО ПЛАНА НА ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК““

Дата на публикуване: 28.04.2020 16:49

11.05.2020 г.
Протокол

28.04.2020 г.

Покана

Образец 1

Образец 2

Техническа спецификация

Потърсете в сайта