ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ЗА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗОНА ЗА ОБЩЕСТВЕН ОТДИХ – ПАРК „АРМЕЙСКИ“, ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК“

Дата на публикуване: 26.03.2020 15:48
07.04.2020 г.
Протокол


26.03.2020 г.

Покана

Образец 1

Образец 2

Образец 3

Техническа спецификация

Потърсете в сайта