Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Категоризиране на заведения за хранене и развлечение


Заповед № 125/09.01.2019 г. за прекратяване на категорията на туристически обекти, за които не е декларирано желание за подновяване или промяна на категорията


26.09.2018 г.
Заповед № РД-1819/30.08.2018 г. относно отказ за определяне на вид и категория на обект Бистро "Мюзик бийч"

28.08.2018 г.
Уведомително писмо, относно категоризиране на заведение за хранене и развлечение - Бистро "При кмета", находящо се в КК "Шкорпиловци"

14.08.2018 г.

Уведомително писмо, относно категоризиране на заведение за хранене и развлечение - Бистро "Мюзик бийч", находящо се в КК "Шкорпиловци", морски плаж "Шкорпиловци - север"Заповед № 245/09.02.2017 г. за прекратяване на категорията на туристически обекти, за които не е декларирано желание за подновяване или промяна на категорията

 


Полезна информация относно категоризиране на заведенията за хранене и развлечение:

Информационна брошура за категоризиране на ЗХР


Заявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечение

Заявление - декларация за потвърждаване на категория на място за настаняване и/или  заведение за хранене и развлечения


Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата