Патронажна грижа - Компонент 2
Патронажна грижа - Компонент 3
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Категоризиране на заведения за хранене и развлечение


Заповед № РД-1531 / 22.06.2020 г.  за прекратяване на категорията на туристически обекти на "Авеста-92" ЕООДЗаявление за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистърЗаповед № РД - 1021 /14.04.2020 г. за прекратяване на категорията на туристически обекти на ЕТ " Костадин Желев - Ванина Комерс 55"Заповед № РД - 513 /24.02.2020 г. за прекратяване на категорията на туристически обекти на "БТК-Проект" ЕООДЗаповед № РД - 512 /24.02.2020 г. за прекратяване на категорията на туристически обекти на "БОР" ЕООДЗаповед № РД-380/04.02.2020 г. за прекратяване на категорията на туристически обекти, за които не е декларирано желание за подновяване или промяна на категорията


Заповед № РД-43/09.01.2020 г. за прекратяване на категорията на туристически обекти, за които не е декларирано желание за подновяване или промяна на категориятаЗаповед № 125/09.01.2019 г. за прекратяване на категорията на туристически обекти, за които не е декларирано желание за подновяване или промяна на категорията


26.09.2018 г.
Заповед № РД-1819/30.08.2018 г. относно отказ за определяне на вид и категория на обект Бистро "Мюзик бийч"

28.08.2018 г.
Уведомително писмо, относно категоризиране на заведение за хранене и развлечение - Бистро "При кмета", находящо се в КК "Шкорпиловци"

14.08.2018 г.

Уведомително писмо, относно категоризиране на заведение за хранене и развлечение - Бистро "Мюзик бийч", находящо се в КК "Шкорпиловци", морски плаж "Шкорпиловци - север"Заповед № 245/09.02.2017 г. за прекратяване на категорията на туристически обекти, за които не е декларирано желание за подновяване или промяна на категорията

 


Полезна информация относно категоризиране на заведенията за хранене и развлечение:

Информационна брошура за категоризиране на ЗХР


Заявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечение

Заявление - декларация за потвърждаване на категория на място за настаняване и/или  заведение за хранене и развлечения


Потърсете в сайта
Целево подпомагане с топъл обяд в община Долни чифлик
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата
Побратимени градове
Проверка на задължения за местни данъци и такси