ЕСТИ

Дата на публикуване: 08.07.2019 13:09

Министерството на туризма въвежда Единна система за туристическа информация/ ЕСТИ/ , която има за цел да автоматизира и улесни процеса на регистрация на туристите в местата за настаняване. Системата е в изпълнение на изискванията на чл. 116 от закона за туризма, чиито изменения и допълнения са в сила от 27.09.2016г.

За осъществяване на безпроблемен достъп, вход и регистрация в Единната система за туристическа информация, всички лица, извършващи туристическа дейност в места за настаняване:

Клас „А“ – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили;
Клас „Б“ – семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги, са длъжни да предоставят в дирекция "УТТОС" свой актуален е-mail адрес и данни за стопанисващото лице (имена на физическо лице, наименование на юридическо лице, ЕГН/ЕИК)

За местата за настаняване, регистърът се води чрез централизирана информационна система, поддържана от министъра на туризма, като данните в нея се отразяват автоматизирано и ежедневно.

За повече указания, помощ и съдействие, всеки може да посети www:tourism.government.bg и да се запознае с подробна информационна брошура указваща необходимите стъпки за регистрация в ЕСТИ.

         РЪКОВОДСТВО ЗА ПОДАТЕЛИТЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СИСТЕМАТА

Национален туристически регистър


Потърсете в сайта