Мероприятия

Дата на публикуване: 02.07.2014 00:00

ХVІ събор на Ваяшките и други народни певци и свирачи в местността Гермето

Заявка за участие
Регламент за участиеХV събор на Ваяшките и други народни певци и свирачи в местността Гермето
Завка и регламент за участие в събора

40 години град Долни чифлик - http://www.youtube.com/watch?v=PHL2Ol1pbL4

3 март в община Долни чифлик - https://www.youtube.com/watch?v=LUAP1bE8pXY

https://www.youtube.com/watch?v=Ku_HDdCHyJY - Да докоснеш звездите - Епизод 54
https://www.youtube.com/watch?v=Rjc4_H_ce1Q - Да докоснеш звездите - Епизод 53
https://www.youtube.com/watch?v=2n66nArcvcw&feature=share - Да докоснеш звездите - Епизод 52
https://www.youtube.com/watch?v=QEeTupG7vUc - Да докоснеш звездите - Епизод 51
https://www.youtube.com/watch?v=Q-0vWuQ74fE - Да докоснеш звездите - Епизод 50
https://www.youtube.com/watch?v=Jy5IKbMua8U - Да докоснеш звездите - Епизод 49
https://www.youtube.com/watch?v=hYzcl11c-6M - Да докоснеш звездите - Епизод 48
https://www.youtube.com/watch?v=RewiovuLi48 - Да докоснеш звездите - Епизод 47
https://www.youtube.com/watch?v=QXHyxEXfuG4 - Да докоснеш звездите - Епизод 46
https://www.youtube.com/watch?v=R7LJ07c7gp0&index=2&list=UUaoDDtMW-6Y41rmD0okdcXQ- Да докоснеш звездите - Епизод 45
http://www.youtube.com/watch?v=57G3ac7gCoQ&list=UUaoDDtMW-6Y41rmD0okdcXQ&index=1 - Да докоснеш звездите - Епизод 44
http://www.youtube.com/watch?v=N0jfit-ErJo&list=UUaoDDtMW-6Y41rmD0okdcXQ - Да докоснеш звездите - Епизод 43
https://www.youtube.com/watch?v=2A-mORrbJhY -  Да докоснеш звездите - Епизод 42
https://www.youtube.com/watch?v=eCe8LUHD9Ts
- Да докоснеш звездите-Епизод 41
http://www.youtube.com/watch?v=t1CHR5j54Fs - Да докоснеш звездите - Епизод 40


Класиране на участниците в общинския преглед на любителското художествено творчество, проведен на 01.05.2014 година в Долни чифлик

Класиране на участниците в Първия национален фестивал на хумора "Смях през сълзи" в гр. Долни чифлик - 2014 г.


Културни прояви в община Долни чифлик за 2014 година

Културни прояви в община Долни чифлик за 2013г.


Потърсете в сайта