Побратимени градове
Архивен фонд
Категоризиране на места за настаняванеЗаповед № 125/09.01.2019 г. за прекратяване на категорията на туристически обекти, за които не е декларирано желание за подновяване или промяна на категорията


20.09.2017 г.

Уведомително писмо относно категоризиране на място за настаняване - Апартаменти за гости "Николов", находящи се на ул. Хан Омуртаг, 13, комплекс "Хънтърс Бийч", ап.32

 


Заповед № РД-1368/01.08.2017 г. за прекратяване на категоризация на обект: Къща за гости "Кирчеви"

 

Заповед № РД-1088/20.06.2017 г. за прекратяване на категоризацията на обект: Хотел "Морски дюни", с адрес с. Шкорпиловци, обл. Варна

 

Заповед № 245/09.02.2017 г. за прекратяване на категорията на туристически обекти, за които не е декларирано желание за подновяване или промяна на категорията

 


Полезна информация относно категоризиране на местата за настаняване:

Информационна брошура за категоризиране на МН


Заявление за категоризиране на място за настаняване


Формуляр за определяне на категорията за място за настаняване


Образец на Регистър за настанените туристи, за гражданството им и за реализираните от тях нощувки


Образец на Справка-декларация за броя на реализираните нощувки


Справка за професионалната езикова квалификация на заетите лица в място за настаняване


Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата