Побратимени градове
Архивен фонд
Конкурси в общинска администрация Долни чифлик

12.09.2017 г.
Списък на допуснатите до участие в конкурса за длъжността главен експерт "Архитектура" в дирекция УТТТОС

23.08.2017 г.
Конкурс за назначаване на държавен служител - главен експерт "Архитектура"

15.08.2016 г.
Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за вътрешен одитор

27.07.2016 г.
Конкурс за назначаване на държавен служител - вътрешен одитор в звено „Вътрешен одит“

29.06.2016 г.
Списък на допуснатите до участие в конкурс за назначаване на държавни служители - директор на дирекция „Инвестиционна политика“ и директор на дирекция „Местни приходи“

15.06.2016 г.
Списък на допуснатите до участие в конкурс за длъжност "Секретар на община"


09.06.2016 г.
Конкурс за назначаване на държавни служители - директор на дирекция „Инвестиционна политика“ и директор на дирекция „Местни приходи“

26.05.2016 г.
Конкурс за назначаване на държавен служител - секретар на община

27.04.2016 г.
Заповед за отмяна на конкурс за длъжността секретар на община в общинска администрация  - Долни чифлик

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата