Патронажна грижа - Компонент 2
Патронажна грижа - Компонент 3
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Конкурси в общинска администрация Долни чифлик


02.06.2020 г.

Система за определяне на резултатите от конкурса за длъжността началник на отдел „Общинска собственост“ в общинска администрация – Долни чифлик


01.06.2020 г.

Класиране на кандидатите за длъжността директор на дирекция „Административно-правно и информационно обслужване, общинска собственост, образование, култура, спорт, социални дейности и здравеопазване“ в общинска администрация – Долни чифлик.


29.05.2020 г.

Система за определяне на резултатите от конкурса за длъжността директор на дирекция „Административно-правно и информационно обслужване, общинска собственост, образование, култура, спорт, социални дейности и здравеопазване“ в общинска администрация – Долни чифлик


26.05.2020 г.

Списък на допуснатите до участие в конкурса за длъжността началник на отдел „Общинска собственост“ в община Долни чифлик и обявление по чл. 21, ал. 8 от НПКПМДС

Списък на недопуснатите до участие в конкурса за длъжността началник на отдел „Общинска собственост“ в община Долни чифлик 

22.05.2020 г.

Списък на допуснатите до участие в конкурса за длъжността директор на дирекция „Административно-правно и информационно обслужване, общинска собственост, образование, култура, спорт, социални дейности и здравеопазване“  в община Долни чифлик и обявление по чл. 21, ал. 8 от НПКПМДС

Списък на недопуснатите до участие в конкурса за длъжността директор на дирекция „Административно-правно и информационно обслужване, общинска собственост, образование, култура, спорт, социални дейности и здравеопазване“  в община Долни чифлик


08.05.2020 г.
Обявяване на конкурс за назначаване на държавен служител - началник на отдел "Общинска собственост"

04.05.2020 г.
Обявяване на конкурс за назначаване на държавен служител - директор на дирекция „Административно-правно и информационно обслужване, общинска собственост, образование, култура, спорт, социални дейности и здравеопазване“

03.01.2019 г.
Списък на допуснатите до участие в конкурса за длъжността директор на дирекция "Инвестиционна политика"

13.12.2018 г.
Конкурс за назначаване на държавен служител - директор на дирекция „Инвестиционна политика“

12.09.2017 г.
Списък на допуснатите до участие в конкурса за длъжността главен експерт "Архитектура" в дирекция УТТТОС

23.08.2017 г.
Конкурс за назначаване на държавен служител - главен експерт "Архитектура"

15.08.2016 г.
Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за вътрешен одитор

27.07.2016 г.
Конкурс за назначаване на държавен служител - вътрешен одитор в звено „Вътрешен одит“

29.06.2016 г.
Списък на допуснатите до участие в конкурс за назначаване на държавни служители - директор на дирекция „Инвестиционна политика“ и директор на дирекция „Местни приходи“

15.06.2016 г.
Списък на допуснатите до участие в конкурс за длъжност "Секретар на община"


09.06.2016 г.
Конкурс за назначаване на държавни служители - директор на дирекция „Инвестиционна политика“ и директор на дирекция „Местни приходи“

26.05.2016 г.
Конкурс за назначаване на държавен служител - секретар на община

27.04.2016 г.
Заповед за отмяна на конкурс за длъжността секретар на община в общинска администрация  - Долни чифлик

Потърсете в сайта
Целево подпомагане с топъл обяд в община Долни чифлик
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата
Побратимени градове
Проверка на задължения за местни данъци и такси