Патронажна грижа - Компонент 2
Патронажна грижа - Компонент 3
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Ново Оряхово

Ново Оряхово е село в Североизточна България. То се намира в община Долни чифлик, област Варна и е на 2км. от Черно море, резервата “Лонгоз” и река Камчия. Старото му име е Ени дервиш Юван.
Население: 135 към 15.03.2019 г.

Надморска височина: 65 м

Пощенски код: 9113

Телефонен код: 05141


Кметски наместник : Веска Петрова
тел. 05141/23-92

 


Потърсете в сайта
Целево подпомагане с топъл обяд в община Долни чифлик
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата
Побратимени градове
Проверка на задължения за местни данъци и такси