Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Ново Оряхово

Ново Оряхово е селов Североизточна България. То се намира в община Долни чифлик, област Варна и е на 2км. от Черно море, резервата “Лонгоз” и река Камчия. Старото му име е Ени дервиш Юван.

 

Население: 183

Надморскависочина: 65 м

Пощенски код: 9113

Телефонен код:05141


Кмет на с.Ново Оряхово: Панайот Петров
тел. 05141/23-92


Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата