Нова Шипка

Дата на публикуване: 28.05.2010 15:53

Нова Шипка е село в Североизточна България.То се намира в община Долни чифлик, Варненска област. Старото му име е Кесар. Селото е разположено в Камчийската долина, на 2 км. северно от р. Камчия. То е гара на жп линията Синдел-Карнобат, през която минава пан европейски транспортен коридор 8.

Селището е било заселено с черкези, приблизително през 1862 г., по силата на договорка между Османската империя и Русия, след Кавказката война. Тогава компактни маси черкези се заселват в провинциите на Османската империя, като най-значителен е броят им в България. След Освобождението (1878 г.) черкезкото население на с. Кесар се изселило и земята била предоставена на български преселници от изгореното през Руско-турскатавойна (1877-1878 г.) с. Шипка, Казанлъшко. Те нарекли новото село "Нова Шипка" (1879 г.).Население: 166 към 15.03.2019 г.

Надморска височина: 27 м

Пощенски код: 9116

Телефонен код: 05145

Кметски наместник: Николинка Николова
тел. 05145/24-27


 


  1. Нова Шипка - Текуща страница
  2. Юнец
  3. Солник
  4. Ново Оряхово
  5. Кривини
  6. Бърдарево
  7. Булаир

Потърсете в сайта