Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Кривини

Кривини е село вСевероизточна България. То се намира в община Долни чифлик, Варненска област.Старото му име е Гебеш.

 

Селото се намира визточната част на Стара планина. Граничи на запад на 7 км. с град Долни чифлик,а на юг — със село Солник. Разположено е върху хълмиста местност, заобиколенаот долина, разпростираща се на юг и изток от селото, през която тече река.Високото разположение на селото, спрямо реката, обуславя неговата естественазащита от наводнения. В близост до селото има изграден язовир.

 

Известна местност крайселото е Цирака, в която намират отмора и отдих търсещите среща с природата икоято служи за пасище на селските животни. Друга известна местност е „Корито“,където дълги години е имало почивна станция с микроязовир към нея. В местността„Ботево“ извира топъл минерален извор.

 

В селото имафункциониращи казан за варене на ракия и цех за първична обработка на дървенитрупи. В едно от частните стопанства са изградени и се ползват оранжерии запроизводство на зеленчуци.Частни производители са създали овощни градини вблизост до реката и ги стопанисват като малък семеен бизнес. Има няколкопчелари, чиято продукция е високо оценена и търсена.

 

Старото име на селоКривини е Гебеш.Някога от там е минавал стар римски път. В неговите околностидремят неизследвани геологически тайни, които могат да бъдат повод за сериознинаучни експедиции и да се надяваме и на интересни открития в областта нагеологията и археологията. От 1922 г. Започва дейността си Трудово горскостопанство "Гениш-ада"-Лонгоза", построена е дековилна линия догарите Ботево-Корито-Кривини-Солник-Гьозикен/Обзор/.

 

Селото е населеноединствено от християни, но няма съградени манастир, църква, нито параклис.Неосъществено все още желание на хората е да съберат средства и да построятмалък параклис.

 

Съществуватфункциониращи кметство, читалище и смесен магазин. Има и неизползвани попредназначение вече училище и обществена баня. Читалището има етнографскасбирка и група за автентичен фолклор.

 

До селото имановопостроен мост, който свързва Кривини със селата Солник, Голица, Бърдарево иБулаир. Почитат се празниците и обичаите Бабинден, Петльовден, Лазаруване,Гергьовден, Трифон Зарезан, Засев и др. народни празници.

 

Селото се е съхранилоот туристическата инвазия в последните години, но масово се предлагат за проданкъщи, като основния интерес е от страна на западноевропейци. Вече има жител,англичанин, предпочел селото заради природата, спокойствието и личното сиздраве.

 

 

Население: 109

Надморска височина: 54 м

Пощенски код: 9123

Телефонен код: 05142

Кметски наместник: П. Любчева
тел. 05142/37-19


Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата