Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Бърдарево

Бърдарево е село в Североизточна България. То се намира в община Долни чифлик, област Варна. Село Бърдарево се намира в планински район. Все още неизследван от археолозите е римски път, намиращ се в местността Бялоградище в непосредствена близост до коритото на река Двойница. Географското разположение, въздух, климат и природа благоприятстват развитието на селски туризъм. Ръководството на община Долни Чифлик планира подобряване на инфраструктурата на селото, като вече са факт разширение на телефонна мрежа, улично осветление, пътища и др.

Население: 75

Надморска височина: 184 м

Пощенски код: 9117

Телефонен код:051429

Кметски наместник: И. Боева

e-mail: obst_dchiflik.burdarevo@mail.bg


Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата