Побратимени градове
Архивен фонд
Кадастър и контрол по строителството

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство
Нормативно основание: Закон за местните данъци и такси - чл. 107, т. 5 
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: гл. спец. УТ, гл. спец КР, гл. спец. СК, мл. спец. Регулация
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: заявление
Изисквания:  
Необходими документи: Документ за собственост
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: свободен текст
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: До промяна на обстоятелствата
Такси или цени, основание за тяхното определяне: чл.33 от НОАМТЦУ

обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата