Съобщения

Информация за банковата сметка и кодовете за плащане на данъците и ТБО в община Долни чифлик„ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД КЛОН ВАРНА

 

БАНКОВА СМЕТКА – BG78FINV91508416722963

 

BIC- FINVBGSF

 

23.02.2018 г.

Започна събирането на данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци за 2018 г.
 
 

Община Долни чифлик уведомява всички данъчно задължени физически и юридически лица, че от 23 февруари 2018 г. започна събирането на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2018 г. Същите могат да бъдат заплатени на касата на Дирекция „Местни приходи“, по банков път (банковите сметки и кодове са публикувани на сайта на общината) и офисите на Български пощи и Easy Pay в цялата страна.Потърсете в сайта