Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Съобщения

Информация за банковата сметка и кодовете за плащане на данъците и ТБО в община Долни чифлик„ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД КЛОН ВАРНА

 

БАНКОВА СМЕТКА – BG78FINV91508416722963

 

BIC- FINVBGSF

 

КОД НА ВИД ПЛАЩАНЕ:

 

  1. 441400 – ПАТЕНТЕН ДАНЪК
  2. 442100 – ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
  3. 442200 – ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА
  4. 442300 – ДАНЪК ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
  5. 442400 – ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
  6. 442500 – ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО ПО ДАРЕНИЕ И ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН
  7. 442800 – ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
  8. 443400 – ДРУГИ ДАНЪЦИ
  9. 446500 – ГЛОБИ, ЛИХВИ


23.02.2018 г.

Започна събирането на данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци за 2018 г.
 
 

Община Долни чифлик уведомява всички данъчно задължени физически и юридически лица, че от 23 февруари 2018 г. започна събирането на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2018 г. Същите могат да бъдат заплатени на касата на Дирекция „Местни приходи“, по банков път (банковите сметки и кодове са публикувани на сайта на общината) и офисите на Български пощи и Easy Pay в цялата страна.Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата