Избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Дата на публикуване: 20.05.2021 14:47


Организационно-технически план за работата на общинската администрация на 10, 11 и 12 юли 2021 г.
Заповед № РД-1544 от 08.07.2021 г. определяне на помещение за съхранение, разпределяне и раздаване на СИК на изборните книжа и материалиИнструкция за гласуване с машинаОбщина Долни чифлик съобщава, че на 06.07.2021 г. от 11:00 ч. до 12:00 във фоайето на Културния дом ще е налична тестова машина за гласуване и обучение на гласоподаватели.Във връзка с осигуряването на машини за гласуване на предстоящите парламентарни избори, „Сиела Норма“ АД предлага възможност за он-лайн обучение, като за целта предоставя:

  1. Линкове към обучителните он-лайн срещи за съответните дни и часове, както следва:
  2. Инструкция за работа с Майкрософт Тиймс (изтеглете от тук)

За срещата на 03.07.2021 (събота) в 10:30 ч.:

Microsoft Teams meeting

Присъеденете се от компютър или телефон

Натиснете тук за присъединяване

Learn More | Meeting options


За срещата на 04.07.2021 (неделя) в 10:30 ч.:

Microsoft Teams meeting

Присъеденете се от компютър или телефон

Натиснете тук за присъединяване

Learn More | Meeting options


  1. Инструкция за вход към обучителната среща в приложения файл: „Инструкция за работа с Майкрософт Тиймс“.
  1. Контактите на Вашия обучител са:

Евгени Минков - Обучител

Тел.: +359 883 270 333

Ел. поща: e.minkov@teamdevelopment.bgЗаявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в избори за народни представители в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация

Заявлението се подава в периода от 10 дни преди изборния ден до изборния ден включително от избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето.
Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс, както и подадено по електронен начин през интернет страницата на Централната избирателна комисия или съответната община по адреса, на който избирателят е поставен под задължителна карантина или задължителна изолация.
В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН (личен номер), постоянният адрес и адресът на карантиниране.
Към заявлението не се прилагат документи, освен пълномощно в свободен текст в случаите, в които се подава чрез пълномощник, като не се изисква нотариална заверка.
На територията на всяка община/район се назначава най-малко една подвижна СИК при наличие на не по-малко от 10 избиратели, поставени под задължителна карантина и задължителна изолация съгласно Закона за здравето, и заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.


Списъци на заличените лицаУведомление съгласно чл. 8 и чл. 11 от Закона за събранията, митингите и манифестациитеЗаповед РД-1396 от 23.06.2021 г. относно определяне на избирателни секции подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г.


Заповед РД-1394 от 23.06.2021 г. относно приемане на заявления от избиратели от избиратели с трайни увреждания , които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение


Заповед № РД-1282/10.06.2021 г. относно определяне на места за поставяне на агитационни материалиПодаване на електронно заявление за гласуване по настоящ адрес

Гражданите могат да подадат електронно заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, и чрез страницата https://regna.grao.bg/. В заявлението те вписват данните си и посочват телефонен номер, без да е необходим подпис. ГД „ГРАО“ извършва автоматизирана проверка на данните в заявлението едновременно с подаването му.31.05.2021 г.
Предварителни избирателни списъци

28.05.2021 г.
Заповед № РД1180 от 28.05.2021 г.   за провеждането на консултации с участието на парламентарно представените партии и коалиции за определяне на съставите на назначаване на секционни избирателни комисии (СИК) и подвижни избирателни комисии (ПСИК) за избиратели с трайни увреждания и избиратели, поставени под карантина или изолация назначаване на секционни избирателни комисии (СИК) и подвижни избирателни комисии (ПСИК) за избиратели с трайни увреждания и избиратели, поставени под карантина или изолация


20.05.2021 г.
Заповед № РД-1115 от 20.05.2021 г. относно образуване на избирателни секции на територията на община Долни чифлик


Наименование Брой тегления
Заповед РД-1544.pdf 283 Изтегли документ с име "Заповед РД-1544.pdf"
ПРИЛОЖЕНИЯ ОТП НС-2021 НОВИ.pdf 348 Изтегли документ с име "ПРИЛОЖЕНИЯ ОТП НС-2021 НОВИ.pdf"
Инструкция за работа с Майкрософт Тиймс.PDF 280 Изтегли документ с име "Инструкция за работа с Майкрософт Тиймс.PDF"
Списъци на заличените лица.txt 335 Изтегли документ с име "Списъци на заличените лица.txt"
Заявление за гласуване в ПИК 333 Изтегли документ с име "Заявление за гласуване в ПИК"
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗСММ 1.docx 476 Изтегли документ с име "УВЕДОМЛЕНИЕ ЗСММ 1.docx"
Заповед РД-1394 346 Изтегли документ с име "Заповед РД-1394"
Заповед РД-1396 237 Изтегли документ с име "Заповед РД-1396"
Заповед РД-1282 479 Изтегли документ с име "Заповед РД-1282"
Предварителни избирателни списъци.txt 346 Изтегли документ с име "Предварителни избирателни списъци.txt"
Заповед РД-1180 374 Изтегли документ с име "Заповед РД-1180"
Заповед РД-1115 396 Изтегли документ с име "Заповед РД-1115"

Потърсете в сайта