Информация за предоставяне на административни услуги от детските градини на територията на община Долни чифлик

Информация за предоставяне на услугата „Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от Детска градина в гр. Долни чифлик

Информация за предоставяне на услугата „Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от Детска градина в с. Гроздьово

Информация за предоставяне на услугата „Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от Детска градина в с. Пчелник

Информация за предоставяне на услугата „Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от Детска градина в с. Старо Оряхово

Информация за предоставяне на услугата „Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от Детска градина в с. Венелин


Издаване на дубликат на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от Детска градина в гр. Долни чифлик

Издаване на дубликат на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от Детска градина в с. Гроздьово

Издаване на дубликат на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от Детска градина в с. Пчелник

Издаване на дубликат на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от Детска градина в с. Старо Оряхово

Издаване на дубликат на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от Детска градина в с. Венелин

Потърсете в сайта