Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Архивен фонд
Венелин

Венелин е село в Североизточна България. То се намира в община Долни чифлик, област  Варна. Старото име на селото е Саръдър.

Село Венелин се намира на левия бряг на река Камчия. Селото граничи от север на запад със селата: Аврен, Казашка река, Юнак, Дъбравино, Горен чифлик, Пчелник,Долни чифлик, Круша, Садово. През селото тече друга река наречена Ряката, която извира от подножието на Авренското плато и се влива в Камчия малко под селото.В селото има изградени много изворни чешми с превъзходна вода, която се ползва и от околните селища. Около селото има много красиви местности като една от тях е Турсуна, където има изградени беседка, ловна хижа, чешми и др.

Първите известия за с. Венелин (някогашно Сарадър) са от 16 век. Първите заселници са турци. След  1830 год. тук се заселват няколко семейства ваяци от селата Еркеч и Голица. По-късно идват преселници от Габровско и Дряновско, но те се претопяват и впоследствие приемат бита и фолклора на ваяците.

Първото училище е построено през 1870 г. в двора на църквата. За първи учител е посочено името на даскал Кръстьо. През 1873 г. учителства Никола Иванов, а след 1874 г. учител е Стефан Танев от с. Шипка.

Църквата в селото е построена през 1869 г. и се намира в добро състояние. Именувана е на Св. Архангел Михаил. Сбора на селото се празнува на Архангелов ден по стар стил-21 ноември.

Ежегодни събития в селото са Коледа и Лазаровден, които се празнуват както преди векове както и типичните за Вайковските села Петльовден и Бабинден.

 

Население:844

Надморска височина:129 м

Пощенски код:9119

Телефонен код:05147

 

 

Кмет на с. Венелин: Иван Дойнов Иванов

тел. 05147/23-79

e-mail: obst_dchiflik.venelin@mail.bg

Гл.спец."АОН" - Я. Желязкова


Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата