Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Последни новини
Събиране на данък МПС за 2020 г.
20.01.2020
Община Долни чифлик уведомява всички данъчно задължени физически и юридически лица, че от 17 януари 2020 г. започна събирането на данък МПС за 2020 г....

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПPOEKTA ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2020 ГОДИНА
13.01.2020
ПОКАНА ЗАПУБЛИЧНООБСЪЖДАНЕНАПPOEKTAЗАБЮДЖЕТЗА2020ГОДИНА На основание чл.84, ал.б от Закона за публичните финанси и чл.17, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за...

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСИТЕ – 25 и 26 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.
18.12.2019

Покана за първото заседание на новоизбраните общински съветници на община Долни чифлик на 08.11.2019 г.
01.11.2019
Покана за първото заседание на новоизбраните общински съветници на община Долни чифликна 08.11.2019 г.

Заповед № РД- 2629/25.10.2019 г. относно забрана за продажба на спиртни напитки и провеждане на масови прояви предпоставящи нарушаването на обществения ред
25.10.2019
Заповед № РД- 2629/25.10.2019 г. относно забрана за продажба на спиртни напитки и провеждане на масови прояви предпоставящи нарушаването на обществения ред

Представяме отчета за изпълнението на Програмата за управление на кмета на община Долни чифлик за мандат 2015-2019 г. на основание чл. 45, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
17.10.2019
Отчет за изпълнението наПрограмата за управлениена кмета на община Долни чифлик за мандат 2015-2019 г.

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата