Патронажна грижа - Компонент 2
Патронажна грижа - Компонент 3
ОСП "Благоустройство и озеленяване"

Последни новини
Разписание на автобусите в сила от 15.09.2020
09.09.2020

Режим на водоползване в с. Солник, с. Бърдарево и с. Голица
28.08.2020
Режим на водоползване в с. Солник, с. Бърдарево и с. Голица със Заповед № 2074 от 28.08.2020

Агенцията по заетостта започва консултации на бизнеса „Новите мерки по Ваша мярка”
20.07.2020
През настоящата седмица, в дните 21 (вторник) юли и 23 (четвъртък) юли 2020 г., Агенцията по заетостта започва поредица от събития, които са част от...

Въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки
10.07.2020
Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната, заповеди на Министъра на здравеопазването № РД-01-369 от 30.06.2020 г. и № РД-01-393 от 09.07.2020 г., както...

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСИТЕ – в сила от 01.07.2020 г.
10.07.2020

График за извършване на геодезически измервания
09.07.2020
График за извършване на геодезически измервания създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри

Потърсете в сайта
Целево подпомагане с топъл обяд в община Долни чифлик
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата
Побратимени градове
Проверка на задължения за местни данъци и такси