Побратимени градове
Архивен фонд
Последни новини
Информация относно конкурса за длъжността директор на дирекция "Инвестиционна политика"
03.01.2019
Списък на допуснатите до участие в конкурса за длъжносттадиректор на дирекция "Инвестиционна политика"

Промени в разписанието на автобусите за коледните празници!
18.12.2018

Общинска администрация – Долни чифлик обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността директор на дирекция „Инвестиционна политика“
13.12.2018
ОБЯВЛЕНИЕ Общинска администрация – Долни чифлик на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата...

График за обслужване на съдовете за смет за месец декември 2018 година в община Долни чифлик
06.12.2018

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ТЕМА: „КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР В РИБАРСКА ОБЛАСТ БЯЛА-ДОЛНИ ЧИФЛИК-АВРЕН
20.11.2018
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ОБЩИНA ДОЛНИ ЧИФЛИК ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ТЕМА: „КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР В РИБАРСКА ОБЛАСТ БЯЛА-ДОЛНИ ЧИФЛИК-АВРЕН ...

График за обслужване на съдовете за смет за месец ноември 2018 година в община Долни чифлик
02.11.2018

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата