Патронажна грижа - Компонент 2
Патронажна грижа - Компонент 3
Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Последни новини
РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСИТЕ – в сила от 14.05.2020 г.
05.06.2020

Тренировка по задействане на сиренно-оповестителната система
28.05.2020
Тренировка по задействане на сиренно-оповестителната система

Експериментална практическа ракетна стрелба в района на нос Емине на 11 и 12 юни
22.05.2020
Експериментална практическа ракетна стрелба в района на нос Емине на 11 и 12 юни

Обява за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла
05.05.2020
Сдружение „Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.393 по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Обява за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла
05.05.2020
Сдружение „Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.390 по Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“

Ново работно време ЦУИГ
22.04.2020
В изпълнение на решения на Кризисния щаб за изпълнение на противоепидемични мерки в община Долни чифлик се уведомяват гражданите на общината за промененото работно време...

Потърсете в сайта

 

 
Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата