Побратимени градове
Архивен фонд
Последни новини
Kонкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили
19.09.2018
Предстои провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските силиза приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни...

Ограничаване на достъпа в района на ДЛС "Шерба", ловище "Гарвана" и ловище "Смидовец"
04.09.2018
Със заповед № 431/04.09.2018 г. на Директора на РДГ-Варна, с оглед опазване на дивеча, се ограничавадостъпа в района на ДЛС "Шерба", ловище "Гарвана" и ловище...

График за обслужване на съдовете за смет за месец септември 2018 година в община Долни чифлик
29.08.2018

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
31.07.2018
ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ УМАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Имаме удоволствието да ви поканим на встъпителна пресконференция по проектBG05M9OP001-2.010-0248-C01 Създаване на общинско социално предприятие „Благоустройство и озеленяване“. Проектът се осъществява...

Седмица на морето 2018 година
30.07.2018

График за обслужване на съдовете за смет за месец август 2018 година в община Долни чифлик
30.07.2018

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата