Патронажна грижа - Компонент 2
Патронажна грижа - Компонент 3
Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Контакти

Община  Долни чифлик

 

Кмет на община Долни чифлик – Красимира Анастасова

Тел.05142/ 20-01

оbst_dchiflik@mail.bg

 

Зам.-кмет по стопанските дейности – Любомир Вангелов

Тел. 05142/ 22-65

оbst_dchiflik@mail.bg
 

Зам.-кмет по хуманитарните дейности - Станка Тодорова

оbst_dchiflik@mail.bg

 

Секретар на община Долни чифлик – Валентина Желева

Тел. 05142/ 20-02,

оbst_dchiflik@mail.bg

 

9120 гр.Долни чифлик

Пл.”Тича” 1

Център за услуги и информация на  граждани

Тел. 05142/21-06 

оbst_dchiflik@mail.bg

 

Общинска администрация

Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността”  

Директор дирекция - Радка Стефанова

Тел. 05142/ 20-05

obst_dchiflik.fsd@mail.bg

 

Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване”

Директор дирекция

Тел. 05142/ 20-04, вътр. 40

obst_dchiflik.apio@mail.bg

 

Дирекция „Местни приходи”

Директор дирекция - Боряна Стаменова

Тел. 05142/ 21-13

obst_dchiflik.mp@mail.bg

 

Дирекция „Гражданска регистрация административно обслужване”

Директор дирекция - Ивелина Събева

Тел. 05142/ 20-11

obst_dchiflik.grao@mail.bg

 

Отдел „Образование, култура, спорт, социални дейности и здравеопазване”

Началник на отдел - Илия Илиев

Тел. 05142/ 20-09

obst_dchiflik.okssdz@mail.bg

 

Дирекция „Инвестиционна политика”

Директор дирекция - Катерина Костова

Тел. 05142/ 20-08

obst_dchiflik.pez@mail.bg

 

Дирекция „Устройство на територията”

Директор дирекция

Тел. 05142/ 20-08, вътр. 82

obst_dchiflik.uttt@mail.bg


Отдел "Общинска собственост"
Тел. 05142/20-08

главен архитект - арх. Георги Митев

Приемни дни за граждани:
Четвъртък - 8,30 часа - 12,00 часа

 

Обществени  поръчки

Мирослава Фъргова , мл.експерт "Обществени поръчки и инвестиционна политика"

Тел. 05142/ 20-08

obst_dchiflik.opip@mail.bg

 

Общински съвет – Долни чифлик

Председател на Общински съвет - Николай Николов

Тел. 05142/ 20-15;

obs_d.chiflik@mail.bg

 

 

Потърсете в сайта

 

 
Целево подпомагане с топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата