Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Архивен фонд
Достъп до информация

Наименование, адрес, телефон и работно време на звеното в общинска администрация – Долни чифлик, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация

 

1.       Гише „Деловодство и информация” в Центъра за услуги и информация на граждани.

2.        Гр. Долни чифлик, пл. „Тича”, № 1.

3.        05142 2106.


Ред за достъп до публични регистри - в уеб страницата на община Долни чифлик на следния адрес http://dolni-chiflik.acstre.com/webreg/?default=11

Правила за организацията на работа в община Долни чифлик за приложение на Закона за достъп до обществена информация

Заповед на Кмета на Общината за определяне на длъжностно лицеГодишен доклад 2014 г.

Годишен доклад 2015 г.

Годишен доклад 2016 г.

Годишен доклад 2017 г.

Годишен доклад 2018 г.

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата