Патронажна грижа - Компонент 2
Патронажна грижа - Компонент 3
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Общински месечен вестник "Долни чифлик"

Брой 158 - месец януари 2019 г.

Брой 159 - месец февруари 2019 г.

Брой 160 - месец март 2019 г.

Брой 161 - месец април 2019 г.

Брой 162 - месец май 2019 г.

Брой 163 - месец юни 2019 г.

Брой 164 - месец юли 2019 г.

Брой 165 - месец юли 2019 г.

Брой 166 - месец септември 2019 г.

Брой 167 - месец септември 2019 г.

Брой 168 - месец октомври 2019 г.Брой 145 - месец януари 2018 г.

Брой 146 - месец февруари 2018 г.

Брой 147 - месец февруари 2018 г.

Брой 148 - месец февруари 2018 г.

Брой 149 - месец април 2018 г.

Брой 150 - месец май 2018 г.

Брой 151 - месец юни 2018 г.

Брой 152 - месец юли 2018 г.

Брой 153 - месец август 2018 г.

Брой 154 - месец септември 2018 г.

Брой 155 - месец октомври 2018 г.

Брой 156 - месец октомври 2018 г.

Брой 157 - месец декември 2018 г.Брой 135 - месец януари 2017 г.

Брой 136 - месец февруари 2017 г.

Брой 137 - месец март 2017 г.

Брой 138 - месец април 2017 г.

Брой 139 - месец юни 2017 г.

Брой 140 - месец юли 2017 г.

Брой 141 - месец август 2017 г.

Брой 142 - месец септември 2017 г.

Брой 143 - месец октомври 2017 г.

Брой 144 - месец декември 2017 г.

 


 

Брой 124 - месец април 2016 г.

Брой 125 - месец април 2016 г. (извънреден брой)

Брой 126 - месец май 2016 г. (празничен брой)

Брой 127 - месец май 2016 г.

Брой 128 - месец юни 2016 г.

Брой 129 - месец юли 2016 г.

Брой 130 - месец август 2016 г.

Брой 131 - месец септември 2016 г.

Брой 132 - месец октомври 2016 г.

Брой 133 - месец ноември 2016 г.

Брой 134 - месец декември 2016 г.

 

 

Потърсете в сайта
Целево подпомагане с топъл обяд в община Долни чифлик
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата
Побратимени градове
Проверка на задължения за местни данъци и такси