Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Избори за ЕП 2019 г.

23.5.2019 г.
Заповед № РД- 1207/22.05.2019 г. относно определяне на помещение за съхранение на неразпределените изборни книжа и утвърждаване на организационно-техническия план за работата на общинската администрация

Заповед № РД- 1208/22.05.2019 г. относно забрана за продажба на спиртни напитки и провеждане на масови прояви предпоставящи нарушаването на обществения ред16.05.2019 г.
Заповед № РД-1166-1/16.05.2019 г. относно определяне на избирателните секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването


15.5.2019 г.
Заповед № РД - 1136 от 15.05.2019 г. относно транспортна схема за извозване на членовете на СИК за участие в обучение на 17.05.2019 г.15.5.2019 г.
Списък на заличените лица9.5.2019 г.
Разяснителна кампания за гласуване07.05.2019 г.
Заповед № РД-1059 от 07.05.2019 г. относно определяне на длъжностни лица, които да приемат заявления, във връзка с изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 25.04.2019 г.
Заповед № РД-1027 от 25.04.2019 г. относно агитационни материали16.4.2019 г.
Подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.15.04.2019 г.

Избирателен списък за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

12.04.2019 г.

Заповед № РД-938 от 12.04.2019 г. относно насрочени консултации

11.04.2019 г.
Заповед № РД-898 от 10.04.2019 г. за определяне на места за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Репоблика България на 26.05.2019 г.


02.04.2019 г.
Заповед № РД-847 от 02.04.2019 г. относно образуване на избирателни секции на територията на община Долни чифлик
Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата