Патронажна грижа - Компонент 2
Патронажна грижа - Компонент 3
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Защита на личните данниДлъжностно лице за защита на личните данни в община Долни чифлик: Мариела Христова, данни за контакт: т. 0878963672, ел. адрес: obst_dchiflik.vo@mail.bg.

Вътрешни правила за защита на личните данни в община Долни чифлик

Потърсете в сайта
Целево подпомагане с топъл обяд в община Долни чифлик
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата
Побратимени градове
Проверка на задължения за местни данъци и такси