Патронажна грижа - Компонент 2
Патронажна грижа - Компонент 3
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Новини
ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ
23.09.2020Уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес,


МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА”
ВИ КАНИ


да вземете участие в информационни срещи за представяне на Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР)
и възможностите за кандидатстване с проекти.


СРЕЩИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ПО СЛЕДНИЯ ГРАФИК:

28.09.2020 - с. Гроздьово, Община Долни Чифлик - 10:00 - сградата на читалището;

28.09.2020 - с. Нова Шипка, Община Долни Чифлик - 13:00 - сградата на кметството;

29.09.2020 - с. Старо Оряхово, Община Долни Чифлик - 10:00 - сградата на читалището;

30.09.2020 - с. Шкорпиловци, Община Долни Чифлик - 10:00 - сградата на читалището.

01.10.2020 - с. Пчелник, Община Долни Чифлик - 10:00 - сградата на читалището;

01.10.2020 - с. Венелин, Община Долни Чифлик - 12:00 - сградата на читалището;

02.10.2020 - гр. Бяла - 10:00 - сградата на Общински културен институт /музей/;

05.10.2020 - с. Дюлино, Община Бяла - 10:00 - сградата на кметството;

06.10.2020 - с. Голица, Община Долни Чифлик - 10:00 - сградата на читалището;

06.10.2020 - с. Булаир, Община Долни Чифлик - 12:00 - сградата на читалището;

07.10.2020 - с. Горица, Община Бяла - 10:00 - сградата на читалището;

07.10.2020 - с. Господиново, Община Бяла - 12:00 - сградата на читалището;

08.10.2020 - с. Детелина, Община Долни Чифлик - 10:00 - сградата на читалището;

08.10.2020 - с. Рудник, Община Долни Чифлик - 12:00 - сградата на читалището;

09.10.2020 - гр. Долни Чифлик - 10:00 - заседателната зала на Община Долни Чифлик.

 

15.10.2020 - гр. Долни Чифлик - 10:00 - заседателната зала на Община Долни Чифлик;

16.10.2020 - гр. Бяла - 10:00 - сградата на Общински културен институт /музей/.

 

Информационните срещи са подходящи както за кандидатите по стратегията, така и за всеки, който иска да получи нови знания и актуална информация, както и конкретни указания за изпълнение на проектните предложения.

 

 

ЕКИП НА МИГ „ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА“

Потърсете в сайта
Целево подпомагане с топъл обяд в община Долни чифлик
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата
Побратимени градове
Проверка на задължения за местни данъци и такси