Патронажна грижа - Компонент 2
Патронажна грижа - Компонент 3
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Новини
Въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки
10.07.2020

Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната, заповеди на Министъра на здравеопазването № РД-01-369 от 30.06.2020 г. и № РД-01-393 от 09.07.2020 г., както и с решения на Кризисния щаб на община Долни чифлик от 10.07.2020 г., се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки за предотвратяване на разпространението на COVID-19 в община Долни чифлик до края на извънредната епидемична обстановка в страната, но не по-рано от 15.08.2020 г.

Информация за мерките може да прочетете в заповедта на кмета на община Долни чифлик тук.

Потърсете в сайта
Целево подпомагане с топъл обяд в община Долни чифлик
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата
Побратимени градове
Проверка на задължения за местни данъци и такси