Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Новини
Oтносно снабдяване с лекарства и продукти от първа необходимост и новата декларация за КПП при областните градове на 25.03.20 г.
23.03.2020
 
Във връзка прилагането на противоепидемичните мерки в община Долни чифлик се уведомяват жителите на общината за следното:

На възрастни хора над 65 години, които живеят самотно и имат затруднения с придвижването; хора с увреждания, които живеят самотно и имат затруднения с придвижването и на самотно живеещи хора, които са поставени под карантина, ще се доставят лекарства и продукти от първа необходимост по тяхна заявка до всички кметове на кметства и кметските наместници за селата в общината, а за гр. Долни чифлик – до санитарния инспектор на следните телефони:


Длъжностно лице

№ на телефон

Обхват на територия

Санитарен инспектор

0889960423

гр. Долни чифлик

Кмет Гроздьово

0879319279

съответното село

Кмет Ст. Оряхово

0879318376

съответното село

Кмет Шкорпиловци

0882272540

съответното село

Кмет Голица

0882272542

съответното село

Кмет Детелина

0886502066

съответното село

Кмет Г. чифлик

0879269893

съответното село

Кмет Пчелник

0887690696

съответното село

Кмет Венелин

0878497178

съответното село

Км. наместник Рудник

0882272545

съответното село

Км. наместник Солник

0879271519

съответното село

Км. наместник Кривини

0879287348

съответното село

Км. наместник Булаир

0877945175

съответното село

Км. наместник Юнец

0882717496

съответното село

Км. наместник Бърдарево

0879312786

съответното село

Км. наместник Н. Шипка

0879275047

съответното село

Км. наместник Н. Оряхово

0877942166

съответното село

 

  • От 24.03.2020 г. следобяд е променена формата на декларацията за пътуващите към и от областните градове. За улеснение на гражданите, които нямат принтери да отпечатат декларацията, за да я попълнят, в Центъра за информация и услуги на граждани в гр. Долни чифлик и административните сгради по селата се предоставят празни бланки на хартия на новата декларация. Декларацията можете да намерите и на сайта на МВР mvr.bg или да изтеглете от тук (Декларация).

  • На своя сайт МВР уведомява гражданите, че промяната в бланката е относно преминаване през КПП във връзка с трудова дейност. В декларацията по новия образец отпада заверката от работодателя в т. Гражданите ще удостоверяват това обстоятелство със служебна бележка, издадена от работодателя или друг служебен документ (служебна карта, пропуск), който носят в себе си.Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни. Гражданите, които пътуват по други неотложни причини, представят лична карта и декларация. Декларацията и в този случай ще остава при служителите на КПП, МВР припомня че в съответствие със заповедта на Министъра на здравеопазването от 21 март 2020 г. за въвеждането на нови противоепидемични мерки, се допуска влизането и излизането на граждани през КПП само при възникнала неотложна необходимост.Потърсете в сайта

 

 
Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата