Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Новини
Покана на потенциални кандидати за транспортиране на дърва за огрев за отоплителния сезон 2020-2021
12.02.2020
Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата