Патронажна грижа - Компонент 2
Патронажна грижа - Компонент 3
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Новини
Събиране на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2020 г.
28.01.2020


Община Долни чифлик уведомява всички данъчно задължени физически и юридически лица, че от 27 януари 2020 г. започна събирането на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2020 г. Същите могат да бъдат заплатени на касата на Дирекция „Местни приходи“, по банков път (банковите сметки и кодове са публикувани на сайта на общината) и офисите на Български пощи и Easy Pay в цялата страна.

Потърсете в сайта
Целево подпомагане с топъл обяд в община Долни чифлик
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата
Побратимени градове
Проверка на задължения за местни данъци и такси