Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Новини
Покана до местната общност за публично обсъждане на проекта на бюджетната прогноза за местни дейности
09.09.2019
Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата