Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Пазарни консултации
Пазарни консултации с предмет: „Ремонт на сграда: Детска градина „Мечо Пух“ – централна сграда, гр. Долни чифлик“
02.08.2019
Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата