Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Пазарни консултации
Пазарни консултации с предмет: „Избор на изпълнител за изграждане на мрежова инфраструктура по проект „WiFi4EU-насърчаване на интернет свързаността в местните общности“ в Долни чифлик, номер на действието 2-2019/001026-039974“
01.08.2019
Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата